Bærekraftindeksen

Er det stor forskjell på nye og gamle boliger ut ifra et bærekraftperspektiv?

Av Prognosesenteret
10. september 2019
Av Prognosesenteret
10. september 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190910105411827.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190910105411827.jpg?maxwidth=2000
0

Bærekraft er et aktuelt tema for både de som jobber med utvikling av nye boliger og de som jobber med forvaltning og oppgradering av eksisterende boligmasse.

Strengere regler til nye boliger fører til endringer i byggestandarden, men hvordan oppfatter de som bor i boligene forskjellene mellom gamle og nyere boliger?

For å kunne gi et svar på dette har vi i vår siste Future Living undersøkelse tatt frem en bærekraftindeks bestående av følgende delelementer:

Innvendige:

 • Lysforhold
 • Luftkvalitet
 • Akustikk
 • Tilrettelagt for nedsatt funksjonsevne
 • Holdbarhet på produkter som kjøkken, dører, gulv, maling osv.
 • Klimarobusthet
 • Energieffektivitet
 • Temperaturstyring
 • Sikkerhet

Utvendige:

 • Nærmiljø
 • Uteområder
 • Tilrettelagt for kildesortering
 • Nærhet til kollektivtransport
 • Trygghet

Resultatene viser at beboerne som bor i boliger bygget etter 2011 gir en langt høyere bærekraftindeks på boligen innvendig enn de som bor i boliger bygget før 2011. På utvendige områder er det mindre forskjeller mellom nye og gamle boliger.  Det er også stor forskjell på eie- og leieboliger.

Dette betyr at boliger som bygges i dag oppfattes som svært gode ut fra et bærekraftperspektiv. Den store jobben blir å få den eksisterende boligmassen opp på et høyere nivå, hvilket antageligvis vil kreve virkemidler som bidrar til at boligeiere og boligforvaltere tar mer bærekraftige valg.

1363
b-FalseTrue
Kommersielt innhold
0

HIBA HUS - HIBA HYTTE - HIBA GARASJE er et solid merkevare, etablert i 1969, som i hovedsak selges og leveres av Bygger'n-kjedens husleverandør i ditt lokalmiljø.


Gjennom 50 år er det bygget HIBA hus og hytter for generasjoner. Lang erfaring og krevende klima har gjort oss flinke til å lage gode og funksjonelle hjem. Det er gjerne et av våre hus som tiltaler deg særlig mye? Da er ikke veien til drømmehuset veldig lang.

title

Jeg ønsker å bestille en gratis katalog

input field

input field

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

single button

56


993

992

994

skrevet av

HIBA HUS AS

c-191TrueFalse
Falsec-191
Falsec-191
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF